Schedule:
10:00 - 22:00

Температура на вершине склона

-6.1C°

Gallery

Ski complex «Salma»