Web-camera

Склон

Температура на вершине склона -9.3

Турникет